29 d’oct. 2008

SEMINARI LES COMPETÈNCIES MATEMÀTIQUES I EL PROJECTE COL·LECTIU DE L'AULA

Volem treballar elements matemàtics de qualitat per a tots i volem compartir experiències. Els nens i les nenes utilitzen les matemàtiques per entendre el món, l'interès dels mestres és treballar el currículum fonamental, bàsic (no mínim). A la pàgina del NCTM podreu trobas més informació.

Carlos Gallego ens ajuda a obrir portes i trobar camins

17 d’oct. 2008

IOGA A L'EDUCACIÓ?

Una de les línies prioritàries d'actuació del PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT 2008-2012 de les Illes Balears és Eduació per a la salut. És evident que si tots ens sentíssim bé amb nosaltres mateixos, i poguéssim controlar de manera efectiva les nostres emocions, les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa podrien millorar de manera significativa. Per això hem programat un curs de ioga que ha tengut una gran acceptació, ens sap greu només haver pogut atendre 25 so·licituds de les 72 presentades.
Si voleu més informació podeu entrar al web http://www.xtec.cat/~mllado/

11 d’oct. 2008

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: QUINA ESCOLA VOLEM?

Aquest era el títol d'un esdeveniment que es realitzà el curs 2007-2008, una passa més en la línia d'actuacions que, programades juntament amb l'assessoria d'infantil, pretenen crear debat i provocar reflexió dins els claustres. Som conscients que els resultats es veuran a mig o llarg termini ja que impliquen molts canvis en la manera de fer dels mestres, però són imprescindibles si volem una escola que doni resposta a les necessitats de la societat actual i que no resti estancada en els mètodes i les idees de segles passats.

Hem d'aconseguir que la investigació torni a les aules i que tengui tots els suports possibles. No es pot allunyar la teoria de la pràctica (científica, argumentada i meditada, interioritzada i assumida) si volem dignificar més la nostra feina. No és bo que la societat ens demani tenir unes competències determinades i a les escoles encara parlem de complir currículums quan volem dir seguir fil per randa un llibre de text i aprendre uns continguts quan volem dir memoritzar un llistat de coses (llegir és molt més que desxifrar un codi, aprendre és molt més que repetir coses sense sentit...)

És per això que ens alegram molt de l'acollida que han tengut la convocatòria de PIP als centres educatius i de la gran demanda que hi ha de formacions a centres. Els nous currículums de les Illes Balears estan ben fets i permeten fer molta feina en aquest sentit.

7 d’oct. 2008

ENS PREOCUPA L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES

El plurilingüisme és present a totes les nostres aules i l'aprenentatge de la llengua catalana és una bona eina d'integració.
Aquests dies s'han realitzat dos cursos sobre materials i estratègies d'immersió a infantil i primària.
Les ponents, Teresa Cano i Neus Marí, fan feina a l'Equip de Suport a la Llengua Catalana d'Eivissa i Formentera. Podeu accedir a la seua pàgina clicant sobre la imatge.