11 d’oct. 2008

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: QUINA ESCOLA VOLEM?

Aquest era el títol d'un esdeveniment que es realitzà el curs 2007-2008, una passa més en la línia d'actuacions que, programades juntament amb l'assessoria d'infantil, pretenen crear debat i provocar reflexió dins els claustres. Som conscients que els resultats es veuran a mig o llarg termini ja que impliquen molts canvis en la manera de fer dels mestres, però són imprescindibles si volem una escola que doni resposta a les necessitats de la societat actual i que no resti estancada en els mètodes i les idees de segles passats.

Hem d'aconseguir que la investigació torni a les aules i que tengui tots els suports possibles. No es pot allunyar la teoria de la pràctica (científica, argumentada i meditada, interioritzada i assumida) si volem dignificar més la nostra feina. No és bo que la societat ens demani tenir unes competències determinades i a les escoles encara parlem de complir currículums quan volem dir seguir fil per randa un llibre de text i aprendre uns continguts quan volem dir memoritzar un llistat de coses (llegir és molt més que desxifrar un codi, aprendre és molt més que repetir coses sense sentit...)

És per això que ens alegram molt de l'acollida que han tengut la convocatòria de PIP als centres educatius i de la gran demanda que hi ha de formacions a centres. Els nous currículums de les Illes Balears estan ben fets i permeten fer molta feina en aquest sentit.