17 d’oct. 2008

IOGA A L'EDUCACIÓ?

Una de les línies prioritàries d'actuació del PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT 2008-2012 de les Illes Balears és Eduació per a la salut. És evident que si tots ens sentíssim bé amb nosaltres mateixos, i poguéssim controlar de manera efectiva les nostres emocions, les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa podrien millorar de manera significativa. Per això hem programat un curs de ioga que ha tengut una gran acceptació, ens sap greu només haver pogut atendre 25 so·licituds de les 72 presentades.
Si voleu més informació podeu entrar al web http://www.xtec.cat/~mllado/